Wennström Racing omstruktureras och inleder samarbete med andra aktörer inom reservdelar.
Därför övergår vår verksamhet till att bli ett grossistföretag, med försäljning enbart till företag inom reservdels - och tillbehörs återförsäljare. I och med detta förtroende från de företag vi levererar varor till, hoppas vi visad förståelse från våra tidigare privata kunder.